بشکه قیری پاکستانی
بشکه قیری پاکستانی
بشکه استاندارد درباز
بشکه استاندارد درباز
بشکه استاندارد دربسته
بشکه استاندارد دربسته
گالری تصاویر
گالری تصاویر
سفارش آنلاین
سفارش آنلاین
ویژگی محصولات
ویژگی محصولات
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
   

 

phone-icon  

031 - 45 64 45 29-30    031 - 45 64 38 51-52

Red Line

Hardware-Fax-icon   031 - 45 64 29 51-52 (داخلی 3)

Red Line

windows-7-mobile-icon N  

0913 270 26 05

0913 067 077 4

(مدیریت فروش)

(مسئول فروش)

Red Line
mails-icon   beh.c.matin@gmail.com  
Red Line
industry-icon  

اصفهان - شهرک صنعتی مورچه خورت - خیابان شیخ بهائی 3 - پلاک 143  کدپستی: 15915-83331